Om anabole Steroider

Syringe 1 pink
Se videoene under og lær mer om de ulike virkningene og bivirkningene ved bruk av anabole steroider

ANDRE PRESTASJONSFREMMENDE MIDLER

Anabole-androgene steroider er syntetisk fremstilte steroider som etterligner det naturlige hormonet testosteron. Preparatene gir økt muskelvekst og styrke når bruken kombineres med trening. I tillegg til anabole steroider, er det mange som inntar andre prestasjonsfremmende midler, preparater for å forebygge eller selvmedisinere uønskede bivirkninger, eller rusmidler.
Veksthormon dannes naturlig i kroppen og er viktig for normal vekst og utvikling. Veksthormon brukt i høye doser kan føre til mange uheldige konsekvenser. Tidlige bivirkninger kan være hodepine, søvnvansker, svetting, leddsmerter og væskeansamling. Lengre tids bruk kan gi utvikling av diabetes og vekst av indre organer, blant annet hjertet, som kan føre til hjertesvikt. Også utseendet kan forandre seg ved at kjeven og ansikts-skjelettet begynner å vokse. I tillegg kan andre kroppsdeler vokse over tid.Veksthormon påvirker mange ulike celletyper, også kreftceller, og kan derfor stimulere til videre vekst av kreftceller og forverre en allerede tilstedeværende kreftsykdom.

Et annet hormon som dannes naturlig i kroppen og som har en muskeloppbyggende effekt er insulin. Ulike typer insulinpreparater benyttes for å regulere blodsukkernivået i kroppen ved behandling av diabetes. I medisinsk behandling skjer dosering av insulin individuelt og under tett oppfølging av helsepersonell. Ved bruk av insulin som dopingmiddel uten medisinsk oppfølging, kan den kraftige blodsukker-senkende effekten føre til bivirkninger og i verste fall hjerneskade og død.

I tillegg til muskeloppbyggende preparater, er det mange som inntar ulike stoffer som skal øke fettforbrenningen. Dette kan for eksempel være sentralstimulerende midler, stoffskifte-hormoner og kjemiske stoffer, slik som det svært farlige stoffet Dinitrofenol. Disse midlene har ulike virkninger og kan blant annet gi redusert appetitt, økt energi og dermed aktivitetsnivå, påvirke kroppens energiomsetning og varmeproduksjon, eller på andre måter virke slankende. De forskjellige stoffene kan også gi ulike bivirkninger som kan være alt fra hjertebank, uregelmessig puls, irritabilitet og søvnproblemer, til overoppheting, forgiftning og død.

SELVMEDISINERING AV BIVIRKNINGER

Mange brukere av anabole steroider ønsker å forebygge eller selvmedisinere uønskede bivirkninger som følge av bruken. Anabole steroider kan i varierende grad omdannes til østrogener. Hos menn kan dette gi bivirkninger som brystutvikling og kvinnelig fettfordeling. Mange bruker derfor ulike typer anti-østrogener som i hovedsak er ment for behandling av brystkreft hos kvinner.

Siden østrogen også hos menn er nødvendig for å opprettholde skjelettet, kan bruk av anti-østrogener føre til benskjørhet. Anabole steroider kan gi høyt blodtrykk og øke mengden skadelig kolesterol, og noen bruker derfor blodtrykksmedisiner og kolesterolsenkende medisiner. Andre bruker midler for å hindre hårtap som følge av steroidebruk, midler som skal bedre prostataplager eller fremme potensen, og vanndrivende midler som skal forhindre væskeopphopning i kroppen. Alle disse legemidlene kan gi nye bivirkninger og bidra til å forsterke bivirkninger av anabole steroider. Mange kombinerer bruk av anabole steroider med ulike rusmidler, for eksempel for å dempe smerte, gi økt energi for å orke harde treningsøkter over tid, bedre avslapning og søvn, eller dempe angst og depresjon. Slik kombinasjonsbruk kan lindre enkelte plager på kort sikt, men å kombinere bruk av rusmidler og anabole steroider gir en forhøyet risiko for at symptomene forverres, at nye skader og bivirkninger oppstår og avhengighet til rusmidlene.

Det er store individuelle forskjeller når det kommer til hva brukerne anvender av anabole steroider og andre preparater, hvilke doser som inntas og hvordan slik bruk tolereres.

LANGTIDSEFFEKTER

Det er i utgangspunktet vanskelig å forutse langtidseffektene ved bruk av slike preparater. Alle preparatene kan være skadelige alene og når de kombineres kan effektene forsterkes. Risikoen for bivirkninger øker, særlig når brukerne ikke følges tett opp medisinsk. Det er spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som har ansvar for denne pasientgruppen.

Ønsker du mer informasjon?

Det er Spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus- og avhengighet, Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som har ansvar for denne pasientgruppen. Kontakt oss for en uforpliktende informasjonssamtale, last ned digital håndbok eller finn mer informasjon og fakta-ark på det nasjonale Steroideprosjektets nettside.

Trenger du hjelp? Les mer her