Om anabole Steroider

Syringe 1 pink
Se videoene under og lær mer om de ulike virkningene og bivirkningene ved bruk av anabole steroider

PSYKISKE BIVIRKNINGER VED BRUK AV ANABOLE STEROIDER

Androgener er et fellesnavn for mannlige kjønnshormoner og testosteron er det viktigste androgenet. Testosteron har en anabol virkning som stimulerer muskulaturen til å voksen raskere og en androgen virkning som er viktig for utvikling av mannlige kjønnskarakteristika. Anabole-androgene steroider er syntetisk fremstilt testosteron, som i kombinasjon med trening gir raskere muskelvekst og styrke. Testosteronet sirkulerer rundt i blodbanene og påvirker funksjonene til de fleste av kroppens celler ved å feste seg til androgenresepter som blant annet finnes i sentralnervesystemet. Ved inntak av anabole steroider kan derfor mange av hjernens funksjoner også bli påvirket.
Når testosteronnivået i kroppen øker, kan brukeren oppleve oppstemthet, økt selvtillit, mer energi, redusert tretthet, mindre søvnbehov og større seksuallyst, som også kan være med på å skape en psykisk avhengighet. Noen brukere av anabole steroider kan oppleve virkninger som lavere impuls- og sinnekontroll, redusert empati, økt sjalusi og mistenksomhet. I sjeldne tilfeller kan brukeren også oppleve psykose eller mani.

Når en bruker avslutter, eller har hatt et opphold i sitt inntak av anabole steroider, går nivået av syntetisk testosteron i kroppen ned igjen. For enkelte kan egenproduksjonen av det naturlige testosteronet ha bli mindre eller stoppe helt opp mens man har brukt steroider. Dette skjer fordi kroppen har fått tilført såpass mye testosteron utenfra at det har oppstått forstyrrelser i stimuleringen av hormonene fra hypofysen. Som en konsekvens av dette kan det naturlige testosteronnivået bli lavere enn det var i utgangspunktet. Hvor fort dette skjer avhenger av individuelle forskjeller og hvilke preparater og doseringer man har brukt. I en slik fase kan mange oppleve energiløshet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser, redusert selvtillit, sosial tilbaketrekning, angst og depresjoner. Enkelte brukere opplever så sterke psykiske plager at de får tanker om å ta sitt eget liv.

Noen brukere kombinerer inntak av anabole steroider med bruk av andre prestasjonsfremmende preparater, narkotiske stoffer eller alkohol. Det kan for enkelte være et forsøk på å selvmedisinere uønskede virkninger, i stedet for å ta kontakt med hjelpeapparatet. Slik kombinasjonsbruk kan lindre enkelte plager på kort sikt, men risikoen er stor for et forverret symptombilde, andre skader og bivirkninger, samt avhengighet til andre preparater.

Anabole steroider virker ulikt fra person til person og vil kunne gi ulike symptombilder. Noen får mange plager raskt, mens andre får færre- eller etter lang tids bruk. Dette varierer avhengig av for eksempel preparattype, dosering, genetiske forskjeller og debutalder.

Ønsker du mer informasjon?

Det er Spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus- og avhengighet, Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som har ansvar for denne pasientgruppen. Kontakt oss for en uforpliktende informasjonssamtale, last ned digital håndbok eller finn mer informasjon og fakta-ark på det nasjonale Steroideprosjektets nettside.

Trenger du hjelp? Les mer her