FORSKERFAKTA

Ny forskning og kunnskap er viktig for å kunne gi et best mulig behandlingstilbud for brukere som trenger hjelp til å slutte med anabole steroider eller håndtere bivirkninger etter bruk. Hør hva forskere ved Oslo universitetssykehus har å si om anabole steroider.
Anabole steroider og hjertet
Anabole steroider og avhengighet
Anabole steroider og hjernen
Anabole steroider og kvinner
Anabole Steroider og Hjertet
Vibeke Marie Almaas
Almaas jobber som overlege på Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, og har sitt spesialfelt innen ulike former for hjertemuskelsykdommer og hjerterytmeforstyrrelser. I 2015 avla hun sin doktorgrad innen hjertemuskelsykdommen hypertrofisk kardiomyopati («fortykket hjertemuskel»).  

I de siste årene har Almaas vært en del av forskningsgruppen innen anabole steroider på Oslo universitetssykehus, der man på en større gruppe brukere av anabole steroider undersøker hvilke langtidseffekter denne bruken har på hjertet, og om noen av disse effektene er reversible etter avsluttet bruk. Dette vil gi nyttig kunnskap i helseopplysningsarbeidet rettet mot uønsket bruk av anabole steroider hos ungdom og voksne.
Vibeke_Marie_Almaas
Overlege_Kardiologisk_Avd.
OSLO_UNIVERSITETSSYKEHUS
Delta i forskning og les mer om våre forskningsprosjekter
Hjertet er en muskel, og på samme måte som de andre musklene i kroppen vil også hjertet påvirkes når man bruker anabole steroider. Forskning viser at bruk av anabole steroider kan føre til mange ulike typer hjerte- og blodkarforandringer slik som:
Slike bivirkninger oppstår oftest etter lengre tids bruk, men er også funnet hos de som har brukt anabole steroider i en kortere periode. Derfor er det viktig at alle som bruker anabole steroider er klar over hvilke hjerteforandringer de risikerer å få. God hjerteutredning inkluderer både familiehistorikk, måling av blodtrykk, hjerterytmeregistrering med EKG, hjerteultralyd og blodprøver. Disse undersøkelsene anbefales til alle som har brukt anabole steroider i lengre tid. Vi forsker for å lære mer om hvilke langtidseffekter bruk av anabole steroider har på hjertet, og om noe av dette bedres når man velger å avslutte bruk.
TRENGER DU HJELP? LES MER HER