Om anabole Steroider

Syringe 1 pink
Se videoene under og lær mer om de ulike virkningene og bivirkningene ved bruk av anabole steroider
OVER 50 % AV ANABOLE STEROIDER SOM HAR BLITT TESTET INNEHOLDT IKKE DET SOM STO PÅ ETIKETTEN
PER_WIIK_JOHANSEN
spesialist_i_klinisk_farmakologi
OSLO_UNIVERSITETSSYKEHUS

Kjøp og salg av anabole steroider

Det finnes mange ulike anabole steroider med ulik styrke og effekt, og derved også et noe ulikt bivirkningspotensial. Men felles for dem alle er at du aldri kan være trygg på at innholdet er det du tror, sier Per Wiik, spesialist i klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus.
Anabole steroider er forbudt å selge, kjøpe og bruke i Norge. Mye av produksjonen skjer derfor illegalt. Noe lages på primitive laboratorier i kjellere og garasjer rundt omkring, utentilstrekkelig kvalitetskontroll i produksjonsprosessen. Preparatene ser ofte svært profesjonelle ut, men risikoen er stor for at det som står på etiketten ikke stemmer overens med det som finnes i pakningen. Doseringen av virkestoffet kan være for høy eller for lav, innholdet kan være urent, dvs at det kan inneholde stoffer fra produksjonsprosessen eller mikrobiologiske urenheter som kan gi økt infeksjonsfare. Preparatet kan til og med inneholde giftige stoffer.

Hva er farlig med dette?

Når man bruker preparater eller legemidler man har kjøpt fra bekjente eller på nettet er det lett å miste kontrollen over hva man får i seg av både virkestoff og mengde, samt evt ukjente tilsetninger. Dette øker risikoen for å få alvorlige helseskader. Dette gjelder for begge kjønn!For kvinner kan dette bl.a. resultere i at de uten å vite det kan innta preparater som er betydelig mer androgene enn angitt. Dette gir økt risiko for å utvikle maskuliniserende bivirkninger, dvs få et mer mannlig utseende.

Et godt råd

I tillegg til anabole steroider brukes mange ulike legemidler for å forbedre utseende, styrke og utholdenhet. Eksempler er fettforbrennende midler, veksthormon og stimulerende stoffer som efedrin. Noen bruker også legemidler for å behandle bivirkninger av anabole steroider, som for eksempel antiøstrogener. Alle legemidler gir risiko for bivirkninger, fra milde til alvorlige og noen potensielt dødelige. Bruken kan også påvirke annen medikamentell behandling negativt, og forverre en eksisterende sykdom som er under behandling. Innta kun legemidler som du har fått forskrevet av lege, og ta aldri sjansen på at det er trygt å kjøpe anabole steroider eller legemidler via nettet.

Ønsker du mer informasjon?

Det er Spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus- og avhengighet, Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som har ansvar for denne pasientgruppen. Kontakt oss for en uforpliktende informasjonssamtale, last ned digital håndbok eller finn mer informasjon og fakta-ark på det nasjonale Steroideprosjektets nettside.

Trenger du hjelp? Les mer her