Pårørende

tett på en som bruker anabole steroider?

Er du venn, kjæreste eller i familie med en som bruker anabole steroider? Vi vet at det kan være utfordrende å være tett på en som bruker. Her på steroidelab.no finner du kunnskap om anabole steroider og de ønskede og uønskede effektene. Det kan gjøre deg som pårørende bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner.
Hjerter hvite

Tett på en som bruker anabole steroider? Møt klinikerne

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger veiledning eller hjelp, kan du ta kontakt på vår veiledningstelefon, eller snakke med din fastlege for oppfølging av egen fysisk og psykisk helse. Be om informasjon om ulike hjelpetilbud og gruppetilbud som finnes i din kommune. Dersom ikke dette er tilstrekkelig kan du ha rett til behandling i TSB eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.
TSB* veileder pårørende alene eller i gruppesamtaler. Du kan også involveres i behandlingen til den du er pårørende til dersom brukeren ønsker det. Dette kan oppleves nyttig for begge parter.
*TSB står for Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og er betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsproblemer på spesialistnivå (med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse). 

Hvordan hjelpe noen?

Kjenner du noen som bruker anabole steroider og er usikker på hvordan du skal gå frem? Alle er velkomne til å kontakte oss, vi hjelper dere videre.

Trenger du hjelp? Les mer her

Del din historie

Alle som lever tett på en bruker har sin unike historie, enten man er kjæreste, venn eller familie. Husk at du ikke er alene, det er mange som sliter med de samme opplevelsene som deg.
 
Vi vil gjerne høre din historie. Dersom du deler din historie på mail, leser vi gjennom og sørger for at den anonymiseres. Du godkjenner den endelige historien før den eventuelt deles her på steroidelab.no. Alle henvendelser er taushetsbelagt.
E-post: steroider@ous-hf.no
Telefon: 469 59 791 (08.30-19.00)
Det kan være vanskelig å være pårørende til en som bruker anabole steroider. Hør hva klinikerne Ingrid Helle Trana og Hege Oksvold har å si til pårørende, ikke minst om hvordan du bedre kan ta vare på deg selv oppi det hele.
Tett på en som bruker anabole steroider
Mange pårørende kjenner på uro, frykt, bekymringer og skam, og noen blir faktisk også syke selv. Det kan være spesielt fortvilende å ikke vite årsaken til endringene hos den man er glad i.

Hvordan er det å være pårørende? De første tegnene på bruk av anabole steroider er ofte en endring i oppførsel og psyke. Pårørende kan oppleve at brukeren kan gå fra å ha masse energi og høy selvtillit til å gå helt i bunn. Det kan være krevende for pårørende å leve med disse svingningene, som også omfatter seksuallivet. Det er ikke uvanlig at den skiftende seksualdriften bidrar til usikkerhet hos den pårørende og mange blir urolig for at partneren har funnet seg en annen, og så viser det seg at det var steroider.

Det kan særlig være vanskelig når brukeren ikke selv innser endringene, eller benekter bruken. Mange pårørende stiller seg spørsmål knyttet til «Hva er det som skjer? Hvorfor skjer dette? Hvem har skyld i dette?». Og når vi ikke finner mening i det som skjer, så kan vi vende det mot oss selv og tenke at det må være noe jeg har gjort. Og hvis det er noe jeg har gjort, så er det også mitt ansvar å rydde opp i det.

Å hjelpe en man er glad i kan være altoppslukende og føre til at en mister kontakten med seg selv og det som er viktig i eget liv.

Hva kan være til hjelp?
Kunnskap om anabole steroider og de ønskede og uønskede effektene kan gjøre pårørende bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner. Vi opplever ofte at pårørende kan trenge hjelp til å frigjøre seg fra det som er vondt og vanskelig. Det er viktig å gi seg selv lov til å le, møte venner eller  gå seg en tur, for vi vet at det gjør det lettere å stå i det som er vanskelig.

Søke hjelp?
Som pårørende kan du ta kontakt med fastlegen for oppfølging av fysisk og psykisk helse. Og for å be om informasjon om ulike støtte og hjelpetilbud som finnes. Pårørende kan også bli henvist og få rett til behandling i TSB, eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Husk at pårørenderollen ikke er forbeholdt foreldre eller partnere, men kan være hvem som helst som står brukeren nær. For eksempel en venn eller en god nabo.

Hva består behandlingen i spesialisthelsetjenesten TSB av?
Vi i TSB kan gi informasjon om anabole steroider, både ønskede og uønskede effekter og vi kan veilede pårørende individuelt eller i gruppesamtaler. Å få råd, innspill og støtte fra andre som har vært gjennom det samme oppleves som god hjelp for mange! Det å være pårørende er veldig krevende, derfor er stressmestring en viktig del av behandlingen her hos oss.

Kan pårørende hjelpe brukere under behandling?
Hvis brukeren ønsker det, kan vi inkludere pårørende i behandling. Hos oss har vi par som ønsker fellessamtaler for å få hjelp til dialog og for å finne veien videre. Da vil det bli lettere å støtte og hjelpe hverandre og å holde ut i en vanskelig situasjon. Det vil ofte bli lettere for begge parter når pårørende er informert om bruken, om behandlingen og om hva som kan forventes fremover. Vi har også samtaler med foreldre som kan streve med å bli enige om omsorgen rundt brukeren. Og vi kan tilby undervisning, veiledning og hjelp til dialog og refleksjon mellom partene.

Hva er TSB?
TSB står for Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser og er betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsproblemer på spesialistnivå (med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse).

Tett på en som bruker anabole steroider?
Vi hjelper pårørende