Forskerfakta

Glass 2 white
Ny forskning og kunnskap er viktig for å kunne gi et best mulig behandlingstilbud for brukere som trenger hjelp til å slutte med anabole steroider eller håndtere bivirkninger etter bruk. Hør hva forskere ved Oslo universitetssykehus har å si om anabole steroider.

Anabole Steroider og Hjernen

Astrid Bjørnebekk
Bjørnebekk er forsker med nevropsykologi som spesialfelt, og har en særlig interesse for hvordan bruk av anabole steroider påvirker hjernen og dens struktur. Hun har forsket på anabole steroider siden 2013, og leder en forskningsgruppe som undersøker hvilke langtidseffekter anabole steroider har på hjerne, hjerte, kognisjon, fysisk og psykisk helse, og hvordan hormonelle svingninger knyttet til syklisk bruk av anabole steroider påvirker hjerne og sinnstilstand.

Forskningsgruppen er en av de første i verden til å forske på hjernen til brukere av anabole steroider, og følge brukere over tid. Forskningen som kommer fra dette arbeidet vil derfor være et viktig bidrag for å bedre kunne forstå hvilken påvirkning bruk av anabole steroider har på vår helse, og gi klinikere ny kunnskap om hvordan man best kan hjelpe brukere av anabole steroider som er i behov av behandling.
Astrid BJørnebekk
Forsker I Kogntiv Nevrovitenskap
Oslo UNIVERSITETSSYKEHUS

Delta i forskning og les mer om våre forskningsprosjekter

Anabole steroider kan påvirke vår tenkning, våre følelser og også vår hukommelse.
Vi er på samme sted når det gjelder anabole steroider som det var med røyking på 50-tallet. At du trodde kanskje at det ikke var helt bra, men du visste ikke langtidseffektene for de har du ikke hatt mulighet til å studere ennå. Sånn er det også med anabole steroider. Det begynte på 80-tallet og det er først i dag første generasjon steroidebrukere begynner å bli middelaldrende menn og vi kan se på langtidseffekter på steroider.

Mange av brukerne opplever hukommelsesproblemer blant annet, og vi har også sett at de som har brukt anabole steroider over lengre tid har tynnere hjernebark og mindre hjernevolumer. Det kan tyde på tidlig aldring av hjernen.

Trenger du hjelp? Les mer her